lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Vinnande bidrag 2003 - 2004

Om vikten av kvalité - en studie av förändring i den svenska hälso- och sjukvården
En magisteruppsats författad av Cornelia Andersson vid Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet

Utfallsprognoser i kommunal verksamhet - en fallstudie av prognosprocessen i Malmö stad
En magisteruppsats författad av Cornelia Andersson vid Statsvetenskapliga institutionen, Philip Eide, Jessica Emmertz och Christian von Ahlefeld vid Företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet.