lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

KEFU:s styrelse

information om KEFU:s styrelse. mötestider och ledamöter

 

LEDAMÖTER 2018


Lunds universitet   

Anders Anell, professor, Företagsekonomiska institutionen

Tomas Bergström, docent, Statsvetenskapliga institutionen  

Carl Hampus Lyttkens, professor, Nationalekonomiska institutionen

Ulf Ramberg, docent, Företagsekonomiska institutionen

Representanter från sektorn

Annika Lagerlöw Ahola, enhetschef vid koncernstaben, Region Skåne

Monica Holmqvist, förbundsdirektör, Kommunförbundet Skåne

Frida Lindkvist, stabschef vid SUS

Lars-Åke Rudin, ekonomidirektör, Region Skåne

Henrik Weimarsson, ekonomidirektör, Lunds kommun

Suppleanter

Andreas Bergh, docent, Nationalekonomiska institutionen

Maria Holm, bitr. förvaltningschef, Skol-och fritidsförvaltningen, Helsinborgs stad

Therese Jephson, Kommunförbundet Skåne

Ylva Stubbergaard, universitetslektor, Statsvetenskapliga institutionen

Lars-Åke Ståhl, kommundirektör, Burlövs kommun

Anna Thomasson, docent, Företagsekonomiska institutionen


 

STYRELSEMÖTEN 2018

23 mars
kl 9-11

7 juni 
kl 14-16

3 oktober
kl 9-12

17 december 
kl 9-12