lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

KEFU-dagen 2019

Årets KEFU-dag har digitalisering och dess effekter som tema. Visst har digitaliseringen av samhället pågått ett tag och visst kan det redan nu radas upp ett antal exempel på både rosade och risade exempel på dess effekter i offentlig verksamhet. En del av dessa effekter är för de flesta mycket tydliga i vardagen, medan en del är av sådan klurig art att både dess orsak och dess effekt är okända för det stora flertalet som berörs.

Som vanligt vid transformella samhällsförändringar finns det visionärer som huvudsakligen väljer att måla den digitaliserade världen i klara färger och som har svårt att lyssna på andra som pekar på ett antal glappkontakter mellan den framtida visionen och de digitaliseringssteg som tas i praktiken. Emellertid, i en tid där den offentliga sektorn enligt en tämligen samstämmig kör står inför ett antal stora utmaningar förefaller mer digitalisering påfallande ofta ses som en stundtals saliggörande medicin på många av sektorns åkommor. Digitalisering är ett stöd både i mötet med medborgare och för olika organisatoriska problem. Är detta rimligt och vad vet vi i nuläget om digitaliseringens effekter givet de ansträngningar som görs i den offentliga sektorn? Dagen börjar med ett exempel på effekter

Dagen börjar med ett exempel på effekter av en digitaliseringsprocess hämtad från tyska kommuner. För att reda ut vad digitalisering, som förefaller komma i många olika smaker, kan vara och fungera tar vi hjälp av forskare från Lunds universitets nätverk för artificiell intelligens och maskininlärning (AIML). Perspektiv på hur samhällsförändringar vanligtvis sker och hur lång tid dessa kan ta ges också. Under eftermiddagen belyses ett antal exempel på digitalisering och dess effekter. Skolan är ett verksamhetsexempel som belyses explicit. Vi får också exempel på gjorda erfarenheter och pågående arbete med digitalisering i den kommunala världen från såväl Skåne som Värmland. Dagen modereras av Johan Wester och avslutas med en paneldebatt där seminariets deltagare får möjlighet att ventilera sina hjärtefrågor på dagens tema.