lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

KEFU-dagen 2019

Publicerad: 2019-10-03

Årets KEFU-dag hade digitalisering och dess effekter som tema. Digitaliseringen av samhället har pågått ett tag och det finns ett antal exempel på både rosade och risade exempel på dess effekter i offentlig verksamhet. En del av dessa effekter är för de flesta mycket tydliga i vardagen, medan en del är av sådan klurig art att både dess orsak och dess effekt är okända för det stora flertalet som berörs.

KEFU-dagen bjöd på flera intressanta föreläsningar och diskussioner av frågor kring digitaliseringens effekter. Sabine Kuhlmann, professor vid Potsdam universitet i Tyskland, inledde dagen med att föreläsa om digitaliseringsfronten i tyska kommuner. Därefter följde ännu ett antal intressanta föreläsningar: 

 • Plattformar, AI och rättsliga utmaningar
  Stefan Larsson, docent vid LTH, Lunds universitet.
 • Så funkar artificiell intelligens - teknikens möjligheter och begränsningar
  Kalle Åström, professor vid LTH, Lunds universitet.
 • Människor, maskiner och framtidens arbete
  Joakim Wernberg, forskningsledare vid Entreprenörskapsforum.
 • Skolan och digitaliseringen– om övertro, besvikelse och möjligheter
  Catarina Player-Koro, docent vid Göteborgs universitet.
 • Tankar och effekter av digitalisering i Lunds kommun
  Åsa Melvanius, IT-direktör Lunds kommun.
 • Digitalisering i Region Skåne-fallgropar och möjligheter
  Lena Kjerrman, Affärsutvecklare och Fredrik Jonsson, läkare och kliniskt ansvarig för utrullning av Skånes digitala vårdmiljö, Region Skåne.
 • Digitalisering i Karlstad
  Ann Otto Nemes, utvecklingsdirektör, Karlstad kommun.

Dagen avslutades med en debatt mellan deltagarna.