lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Hon får utredaruppdrag om kommunutmaningar

Publicerad: 2017-10-30

Ekonomihögskolans Anna Thomasson är en av forskarna i referensgruppen för den statliga Kommunutredningen, som ska undersöka hur kommunerna ska möta utmaningarna att ha kapaciteten som krävs för de uppgifter de har.

Hur ska kommunerna tackla de utmaningar de står inför, i kölvattnet av den demografiska utvecklingen och urbaniseringen? Vilka åtgärder behövs, och hur ska de genomföras? 

Det är några av frågorna som föranlett Finansdepartementet att tillsätta en utredning i frågan. I referensgruppen ingår en handfull forskare – däribland Anna Thomasson som är docent i företagsekonomi på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. 

– De behöver vägledning och ha in forskare som har tittat på kommuners utmaningar och hur de försöker lösa dem själva. Många kommuner är små och brottas med att få vardagen att gå ihop – det kan handla om frågor som exempelvis vattenförsörjning eller flyktingsituationen, säger Anna Thomasson. 

Kommittén som ska utreda frågan har träffats en gång för att prata om kommunernas behov, vilken kunskap som behövs och vad som bör vara med i betänkandet och rapporten. Allt pekar på att det är ökad samverkan mellan kommuner som behövs. Men, betonar Anna Thomasson, det är inte samma sak som kommunsammanslagningar.

På agendan står att ”identifiera och analysera de utmaningar som väntas ha särskilt stor påverkan på kommunernas förmåga att klara av sina uppgifter, dels analysera i vilken utsträckning som kommunal samverkan, kommunsammanläggningar, förändrade uppgifter, en asymmetrisk ansvarsfördelning och andra tänkbara åtgärder kan bidra till att stärka deras förmåga att möta samhällsutvecklingen.”

Om två år – i oktober år 2019 – är det dags att redovisa uppdraget. 

– Det här är ett sätt att sprida vår forskning, göra nytta och se samhällsrelevansen i det vi gör, säger Anna Thomasson.

Anna Thomasson

Anna Thomasson är docent på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet, med forskningsfokus på offentlig sektor och hur den styrs.

Läs mer om Anna Thomasson i Lunds universitets forskningsportal 

Läs mer om Kommunutredningen

Kontakt

Telefon: 046-222 78 29
E-post: anna.thomasson@fek.lu.se