lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

KEFU-seminarium: Talangförsörjning i skånsk offentlig sektor – Hur hittas, utvecklas och engageras talanger?

kefu-seminarium den 9 maj kl 14.00-16.30

Att hitta, rekrytera och utveckla kompetens är en av de stora utmaningarna för offentliga organisationer. Uppskattningsvis finns ett rekryteringsbehov om ca en halv miljon medarbetare fram till 2026. Vilka strategier finns för att möta denna utmaning, och hur kan ledarskapet vara en framgångsfaktor i jakten på talanger? 

Under seminariet redovisas resultaten från en studie av hur skånska kommuner ser på sin talangförsörjning, vilken typ av kompetens som efterfrågas samt hur utmaningar och behov kan hanteras. Studien fokuseras dels på hur HR, som traditionellt är den enhet som har huvudansvar för kompetensförsörjning, agerar och planerar för nutidens och framtidens kompetensbehov. Studien fokuserar också på hur chefer i sitt agerande kan ha stor betydelse som ”talangförsörjare” och hur talangledarskap utövas i skånska kommuner.

Medverkande:
Christine Blomquist, Ek. dr.
Rikard Larsson, professor, KEFU och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.
 

Mer information

Tid: Torsdagen den 9 maj 14.00 – 16.30
Plats: Holger Crafoords Ekonomicentrum 3:207, Tycho Brahes väg 1, Lund.
Pris: Gratis för KEFUs medlemmar, d.v.s. anställda och förtroendevalda i Skånes kommuner och Region Skåne. Övriga betalar 500 kr.

Parkeringsplatser finns öster om Sparta och norr om Ekonomicentrum.

ANMÄLAN

Kontakt: kefu@kefu.se