lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Hur förbättra primärvårdens kvalitet?

Svensk hälso- och sjukvård har i ett historiskt perspektiv dominerats av investeringar i specialistvård och sjukhus. Även om intresset för primärvården har ökat kvarstår många frågor om hur man bäst organiserar verksamheten och förbättrar dess kvalitet. Under seminariet diskuteras hur en utvecklad verksamhetsuppföljning i primärvården kan ge stöd för lärande, innovationer och initiativ till kvalitetsförbättringar. Under seminariet medverkar bl a Eva Arvidsson, allmänläkare som är verksam vid Futurum Region Jönköpings län och i det nationella projektet Primärvårdskvalitet, samt Sofia Ljung, ny förvaltningschef för Region Skånes primärvård.

Medverkande:

Anders Anell, professor, KEFU och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Eva Arvidsson, allmänläkare och forskare vid Futurum, Region Jönköpings län

Sofia Ljung, primärvårdschef, Region Skåne

mer information

Tid
Tisdagen den 21 maj 2019 kl. 14.00-16.30.
Plats
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC3:211, Tycho Brahes väg 1, Lund.
Avgift
Gratis för KEFUs medlemmar, d.v.s. anställda och förtroendevalda i Skånes kommuner och Region Skåne. Övriga betalar 500 kr.
Anmälningsvillkor
Anmälan är bindande. Om den person som anmälts till kursen får förhinder har kommunen/landstinget möjlighet att utse annan representant. Vid återbud senare än två veckor före kursstart debiteras hela avgiften.

För att anmäla dig till den 21 maj, klistra in följande länk i din webbläsare:
http://boka.kefu.se/kurstillfallen/boka/439