lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

IT-säkerhet och sårbarhet – Hur ser kommunernas krisplanering ut?

kefu-seminarium den 21 mars 14.00-16.30

Klimatförändringar och hot från terrorism är något det pratas allt mer om i vårt samhälle. Förändringar i vår omvärld görs oss sårbara och ställer krav på att såväl anpassa sig som förbereda sig för händelser som ligger utanför det normala, dvs kriser. Även den ökade digitaliseringen gör oss mer sårbara, dels för att det kommit att bli en viktig del av vårt moderna samhälles centrala försörjningsystem, dels för att tekniken är ny för oss och vi saknar kunskap om dess effekter. Vårt behov av såväl driftssäkerhet som säker hantering av data kommer i takt med att samhället digitaliseras bara att öka.
I fokus det här seminariet är kommuners förmåga att idag arbeta med krishantering i förebyggande syfte. Fokus kommer att vara på hur kommuner arbetar med krishantering inom centrala försörjningsystem med fokus på bredband och IT. Hur väl rustade är våra kommuner när det gäller krishantering inom detta nya område?
 
Medverkande:

Anna Thomasson, docent, KEFU och Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

mer information

Tid: Den 21 mars kl 14.00-16.30

Plats: Holger Crafoords Ekonomicentrum 3:207, Tycho Brahes väg 1, Lund. Parkeringsplatser finns öster om Sparta och norr om Ekonomicentrum.

Pris: Gratis för KEFUs medlemmar, d.v.s. anställda och förtroendevalda i Skånes kommuner och Region Skåne. Övriga betalar 500 kr.

ANMÄLAN 

Kontakt: kefu@kefu.se