lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Seminarier och kurser våren 2019

IT-säkerhet och sårbarhet – Hur ser kommunernas krisplanering ut?

Torsdagen den 21 mars 14.00-16.30

Mer information om seminariet

 

Skollagstiftningens uppdrag till skolans kommunala huvudmän och profession

Fredagen den 12 april 14.00 – 16.30

Mer information om seminariet

 

Talangförsörjning i skånsk offentlig sektor – Hur hittas, utvecklas och engageras talanger?

Torsdagen den 9 maj 14.00 – 16.30

Mer information om seminariet

 

Kommunala koncerner – motiv, struktur och formell styrning

Torsdagen den 16 maj 14.00 – 16.30

Mer information om seminariet

 

Hur förbättra primärvårdens kvalitet?

Tisdagen den 21 maj kl. 14.00 – 16.30

Mer information om seminariet

 

Ekonomi för verksamhetsansvariga

Tisdagen den 4 juni kl. 09.00 – 16.30

Mer information om kursen