lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Välfärdsstat, tillit och migration

kefu-seminarium den 4 oktober

Sverige är ett av de länder i världen med störst tillit mellan människor som inte känner varandra. Hur har det blivit så, vad får det för konsekvenser – och hur robust är den svenska tilliten? Detta kommer forskaren Andreas Bergh att berätta om på höstens första KEFU-seminarium.

På vilket sätt fungerar ekonomin bättre om vi litar på varandra? Det är framför allt den tillit vi känner till människor vi inte ens träffat, som spelar väldigt stor roll för hur ekonomin fungerar i ett land. Hur säkra kan vi vara på att den här typen av tillit håller när vi flyttar utomlands, när det kommer människor från andra länder hit, och när det händer saker i vår omvärld?

Medverkande: Andreas Bergh, docent i nationalekonomi och forskare på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

mer information och anmälan

Tid

Torsdagen den 4 december 14.00 – 16.30

Plats 

Holger Crafoords Ekonomicentrum 3:207, Tycho Brahes väg 1, Lund.

Avgift

Gratis för KEFUs medlemmar, d.v.s. anställda och förtroendevalda i Skånes kommuner och Region Skåne. Övriga betalar 500 kr.

ANMÄLAN

Parkeringsplatser finns öster om Sparta och norr om Ekonomicentrum.