lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Effekter av jämförande information om vårdgivare inom primärvården i region Skåne

KEFU-seminarium den 6 december

Vilka egenskaper hos vårdcentraler attraherar patienter och hur skiljer det sig mellan olika befolkningsgrupper? På detta seminarium presenteras en unik studie som utnyttjar information om skåningars faktiska val av vårdcentral och information om vårdcentralernas utbud och kvaliteter för att undersöka vad som egentligen bestämmer hur stor efterfrågan som möter enskilda vårdcentraler.

Skillnader mellan åldersgrupper, kön, utbildningsnivåer och andra individegenskaper såsom förekomst av hemmavarande barn och boende på större/mindre ort illustreras. Dessutom undersöks hur individer som bytt vårdcentral sedan vårdvalet infördes skiljer sig från de som stannat kvar i termer av vilka vårdcentralsegenskaper som uppskattas, likaså hur efterfrågan skiljer sig mellan individer med många respektive få vårdkontakter. Utifrån information om individers avstånd till de olika vårdcentralerna uppskattas hur långt patienter är villiga att resa för att lista sig hos vårdcentraler med efterfrågade kvaliteter. Härigenom erhålls ett direkt jämförbart mått på betydelsen av olika kvaliteter från medborgarnas synvinkel. Mot bakgrund av landstingens ansvar för att tillhandahålla befolkningen information om vårdgivare på marknaden presenteras också resultaten av två fältexperiment med informationsutskick till slumpvisa urval av befolkningen som genomförts i samarbete med Region Skåne. 

Medverkande:

Lina Maria Ellegård, forskare på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

MER INFORMATION OCH ANMÄLAN

Tid

Torsdagen den 6 december 14.00 – 16.30

Plats 

Holger Crafoords Ekonomicentrum 3:210, Tycho Brahes väg 1, Lund.

Avgift

Gratis för KEFUs medlemmar, d.v.s. anställda och förtroendevalda i Skånes kommuner och Region Skåne. Övriga betalar 500 kr.

ANMÄLAN

Parkeringsplatser finns öster om Sparta och norr om Ekonomicentrum.