lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Seminarier och kurser hösten 2018

Välfärdsstat, tillit och migration

Torsdagen den 4 oktober 14.00 – 16.30

Mer information om seminariet

Anmäl dig här

 

Effekter av förändrad ersättningsmodell i Skånsk sjukhusvård – från prestation till anslag

Onsdagen den 24 oktober 14.00 – 16.30

Mer information om seminariet

Anmäl dig här

 

Skollagstiftningens uppdrag till skolans huvudmän och profession

Fredagen den 26 oktober 14.00 – 16.30

Mer information om seminariet

Anmäl dig här

 

Ekonomi för verksamhetsansvariga

Torsdagen den 22 november 09.00 – 16.30

Mer information on kursen

Anmäl dig här

 

Effekter av jämförande information om vårdgivare inom primärvården i region Skåne

Torsdagen den 6 december 14.00 – 16.30

Mer information om seminariet

Anmäl dig här