lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Koordinering och matchning inom hälso- och sjukvård

I Sverige har tillgänglighet under lång tid beskrivits som en akilleshäl i den svenska hälso- och sjukvården. Väntetider, samordning, kontinuitet och kompetens är viktiga komponenter för att vården ska upplevas som tillgänglig, det vill säga erbjuda god service. Koordinering kan användas som ett begrepp i teori och som en organisatorisk praktik för att hantera dessa komponenter. För att åskådliggöra denna praktik ventileras hur koordinering av hälso- och sjukvårdstjänster görs i Sverige, Danmark, Norge, Finland och Storbritanien vad gäller väntetider, remissförfarande och allmänläkarens betydelse som grindvakt till specialistvård samt standardiserade vårdförlopp. Vid seminariet behandlas även vilka parametrar som kan vara väsentliga att ha med i utvecklingen av en koordinerings- och matchningsmodell. Denna modell är tänkt att vara en tjänst för att minska väntetider i vården och att öka resursutnyttjandet. Diskussionen stöds av genomgång av relevant litteratur/teori, samverkan med Region Skåne samt av empiriskt material från Regionen.

Medverkande: Lars Nordgren, docent och Catharina Wingner Leifland båda vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Campus Helsingborg.  

MER INFORMATION OCH ANMÄLAN

Plats 

Holger Crafoords Ekonomicentrum 3:207, Tycho Brahes väg 1, Lund. Parkeringsplatser finns öster om Sparta och norr om Ekonomicentrum.

Tid

Tisdagen den 23 maj klockan 14:00 – 16:30.

Plats

Holger Crafoords Ekonomicentrum 3:207, Tycho Brahes väg 1, Lund.

Parkeringsplatser finns öster om Sparta och norr om Ekonomicentrum.

Avgift

Gratis för KEFUs medlemmar, d.v.s. anställda och förtroendevalda i Skånes kommuner och Region Skåne. Övriga betalar 500 kr.

Anmälan