lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kommunal samverkan under press

Medverkande: Ylva Stubbergaard, universitetslektor vid Statsvetenskapliga institutionen, Lunds Universitet.

Mer information kommer.

mer information och anmälan

Plats 

Holger Crafoords Ekonomicentrum 3:207, Tycho Brahes väg 1, Lund. Parkeringsplatser finns öster om Sparta och norr om Ekonomicentrum.

Tid

Onsdagen den 5 april klockan 14:00 – 16:30

Plats

Holger Crafoords Ekonomicentrum 3:207, Tycho Brahes väg 1, Lund.

Parkeringsplatser finns öster om Sparta och norr om Ekonomicentrum.

Avgift

Gratis för KEFUs medlemmar, d.v.s. anställda och förtroendevalda i Skånes kommuner och Region Skåne. Övriga betalar 500 kr.

Anmälan