lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Seminarier och kurser våren 2017

Kommunrevisionen – en kritisk vän eller ett nödvändigt ont

Fredagen den 17 mars klockan 14:00 – 16:30

Mer information om seminariet

Anmäl dig här

Brexit: All The Answers

Onsdagen den 22 mars klockan 14:00 – 16:30

Mer information om seminariet

Anmäl dig här

Kommunal samverkan under press

Onsdagen den 5 april kl. 14:00-16:30

Mer information om seminariet

Anmäl dig här

Jakten på den perfekta styrmodellen – Erfarenheter från formell styrning i svensk primärvård efter vårdvalsreformen

Torsdagen den 27 april klockan 14:00 – 16:30

Mer information om seminariet

Anmäl dig här

Ekonomi för verksamhetsansvariga

Fredagen den 19 maj klockan 09:00 – 16:30

Mer information om kursen

Anmäl dig här

Koordinering och matchning inom hälso- och sjukvård - en värdeskapande tjänst för hälso- och sjukvården

Tisdagen den 23 maj klockan 14:00 – 16:30

Mer information om seminariet

Anmäl dig här