lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Redovisningens språk uttryckt i kommunala årsredovisningar

Medverkande: Niklas Sandell, ek. dr. och Peter Svensson, docent, båda Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Tid: Tisdagen den 13 december kl 14.00 – 17.00 

Plats: Holger Crafoords Ekonomicentrum 3:210, Tycho Brahes väg 1, Lund. Parkeringsplatser finns öster om Sparta och norr om Ekonomicentrum.

Pris: Gratis för KEFUs medlemmar, d.v.s. anställda och förtroendevalda i Skånes kommuner och Region Skåne. Övriga betalar 500 kr.

Till anmälan

avgiftsfria seminarier

Alla KEFU-seminarier är avgiftsfria för KEFUs medlemmar, d.v.s. anställda och förtroendevalda i Skånes kommuner och Region Skåne. Övriga betalar 500 kr.