lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Seminariematerial 2016

Material från KEFU-seminarier

Här publiceras material från KEFU-seminarierna 2016

2016

 
SEMINARIUM DEN 25 OKTOBER 
Utvärdering av vårdval
 
Medverkande: Anders Anell, professor, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.
 
 
SEMINARIUM DEN 26 APRIL 
Från valmanifest till utlovad verksamhet med hjälp av styrbar politik och ett ledningssystem  

Medverkande: Leif Jonsson, docent, Centrum för Kommunstrategiska Studier vid Linköpings universitet.
 

Material i pdf-format