lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Seminariematerial 2018

Här publiceras material från KEFU-seminarierna 2018 i den mån det finns.

SEMINARIUM DEN 26 OKTOBER

Skollagstiftningens uppdrag till skolans huvudmän och profession

Medverkande

Matz Nilsson, ordförande för Sveriges Skolledarförbund
Björn Persson, avdelningschef vid Skolinspektionens regionkontor i Lund
Sten-Bertil Olsson, ek dr., f.d. skoldirektör i Lund
Lars Werner, f.d. ämnesråd på Utbildningsdepartementet och skollagsexpert

Material i pdf-format:

Om huvudmannens uppgifter enligt gällande skollag och beslutade ändringar
Vilka krav ställs på huvudmän för fristående och kommunala skolor?