lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Seminariematerial 2017

MATERIAL FRÅN KEFU-SEMINARIER

Här publiceras material från KEFU-seminarierna 2017 i den mån det finns. För KEFU-dagens material i juni 2017.

SEMINARIUM DEN 23 MAJ

Koordinering och matchning inom hälso- och sjukvård 
Utvärdering av vårdval

MedverkandeLars Nordgren, docent och Catharina Wingner Leifland båda vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Campus Helsingborg.  

Material i pdf-format

SEMINARIUM DEN 4 DECEMBER

Skolseminarium om skolkostnadsutredningen och skolkommissionens tankar och förslag 

Medverkande: Jan Erik Gustavsson, professor och Skolkommissionens ordförande, Matz Nilsson förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund och ledamöt i Skolkommissionen och Sten-Bertil Olsson, ek dr.

Se det filmade seminariet på Youtube (till höger).

Skolkostnadsutredningen: Sten-Bertil Olsson mfl.

del 2 av seminariet