lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Seminariematerial 2013-2014

Material från KEFU-seminarier

Här publiceras material från KEFU-seminarierna 2013-2014

2013

 

SEMINARIUM DEN 3 OKTOBER  
Vårdval - hur blev det?
Medverkande: Anders Anell, Professor, Anna Glenngård, ek. dr. och Gert Paulsson, docent, Ekonomihögskolan, Lunds universitet.  

Material i pdf-format

SEMINARIUM DEN 19 NOVEMBER  
Ledning av professionella välfärdsorganisationer
MedverkandeRobert Wenglén, ek. dr., Ekonomihögskolan, Lunds universitet. 
PowerPoint från seminariet

SEMINARIUM DEN 29 NOVEMBER  
Framgångsrika kommuner - vad gör de?
MedverkandeHans Knutsson, ek. dr., Ekonomihögskolan, Lunds universitet. 
Material i pdf-format 

SEMINARIUM DEN 5 DECEMBER  
En ny patientfokuserad modell för vården
Medverkande: Jan-Inge Lind, docent, Ekonomihögskolan, Lunds universitet, Magnus Kåregård, medicinsk rådgivare, Region Skåne, Thomas Kjellström, docent i internmedicin, Rikard Larsson, Regionråd (S), m fl.
PowerPoint från seminariet

 

2014

 
SEMINARIUM DEN 11 APRIL 
Budgetprocessens betydelse för god ekonomisk hushållning
Medverkande: Jens Dietrichson. Ek. dr.Ekonomihögskolan, Lunds universitet
 
SEMINARIUM DEN 8 MAJ 
Ledning och kvalitetsstyrning av äldreomsorg
Medverkande: Karin Bryntse, ek. dr. Ekonomihögskolan, Lunds universitet
Carina Beckerman. Ek. dr. Handelshögskolan, Stockholm.
 
 
SEMINARIUM DEN 15 MAJ
Lean accounting i sjukvården – Begränsningar och möjligheter
Medverkande: Rolf R Larsson. Ek. dr. Ekonomihögskolan, Lunds universitet och Pelle Johnsson, docent, SUS Lund. 
 
SEMINARIUM DEN 12 NOVEMBER
Styrning med indikatorer på kvalitet och effektivitet i vården  
Medverkande: Anders Anell, professor, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.  
 
SEMINARIUM DEN 28 NOVEMBER
Empati och High Tech
Medverkande: Anders Ekholm, vice VD, Institutet för framtidsstudier.  
 
SEMINARIUM DEN 12 DECEMBER
Hur används professionens resurser inom hälso- och sjukvården?
Medverkande: Göran Stiernstedt, nationell samordnare för ökat resursutnyttjande inom hälso- och sjukvård. 
 
 

KEFU-DAGEN 2014

 
Nya välfärdens styrning och organisering - mer vård och omsorg för pengarna?
 
Tisdagen den 10 juni hölls 2014 års KEFU-dag i Hörsalen, Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund. I KEFU-dagen deltog över 150 åhörare.
 
Material från föreläsningarna finns här: