lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Skolkostnadsutredningen  

Skolseminarium om Skolkostnadsutredningen och Skolkommissionens tankar och förslag

Den svenska skolan har under de senaste 25 åren genomgått omfattande förändringar där då rådande offentliga monopolreglering ersatts med marknadsreglering. Under perioden har också resultaten i den svenska skolan försämrats och en rad utredningar har initierats för att råda bot på detta missförhållande. 

Under seminariet diskuteras resultaten av två av de senaste utredningarna; skolkostnadsutredningen och skolkommissionen. När det gäller skolkostnadsutredningen inleder Sten-Bertil Olsson med att redogöra för de effekter som den nya regleringen fått på den svenska skolan samt för vad skolkostnadsutredningen föreslagit som korrigerande åtgärder.

Därefter redogör Skolkommissionens ordförande professor Jan-Erik Gustavsson och kommissionsledamoten, Skolledarförbundets ordförande Matz Nilsson, för den senaste utredningens förslag till hur den svenska skolmarknadens misslyckanden ska lösas.

Medverkande: Jan Erik Gustavsson, professor och Skolkommissionens ordförande, Matz Nilsson förbundsordförande Sveriges Skolledarförbund och ledamöt i Skolkommissionen och Sten-Bertil Olsson, ek dr.

mer information och anmälan

Tid: Måndagen den 4 december klockan 14.00 – 16.30.

Plats: Holger Crafoords Ekonomicentrum 3:207, Tycho Brahes väg 1, Lund. Parkeringsplatser finns öster om Sparta och norr om Ekonomicentrum.

Pris: Gratis för KEFUs medlemmar, d.v.s. anställda och förtroendevalda i Skånes kommuner och Region Skåne. Övriga betalar 500 kr.

Anmäl dig här