lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Välfärdsstatens framväxt  

Den svenska välfärdsstatens framväxt - Skola och hälsa i ett livscykelperspektiv

De långsiktiga effekterna av miljöfaktorer under barndomen har rönt mycket uppmärksamhet bland såväl forskare som beslutsfattare under det senaste decenniet. Grundläggande delar av den svenska välfärdsstaten såg dagens ljus redan under 1920-30-talet. Med hjälp av historisk information om när, var och hur olika reformer genomfördes, kan vi idag få unik kunskap om de långsiktiga effekterna på hälsa och välfärd. Vilken inverkan hade ex. introduktionen av gratis spädbarnsvård på barnens hälsa, utbildning och arbetsmarknadsutfall senare i livet? I en serie av projekt har Therese Nilsson tillsammans med andra forskare utvärderat långsiktiga effekter av reformer och inslag i den tidiga svenska välfärdsstaten. I föreläsningen läggs fokus vid dels introduktionen av BVC, dels reformer av Folkskolan som på olika sätt utökade den obligatoriska skolgången. Med hjälp av historisk information om när, var och hur olika reformer genomfördes, kan vi idag få unik kunskap om de långsiktiga effekterna av tillgången till spädbarnsvård och mer utbildning på hälsa och välfärd.

Medverkande: Therese Nilsson, docent, Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

MER information och anmälan

Tid: Onsdagen den 13 december klockan 14.00 – 16.30.

Plats: Holger Crafoords Ekonomicentrum 3:207, Tycho Brahes väg 1, Lund. Parkeringsplatser finns öster om Sparta och norr om Ekonomicentrum.

Pris: Gratis för KEFUs medlemmar, d.v.s. anställda och förtroendevalda i Skånes kommuner och Region Skåne. Övriga betalar 500 kr.

Anmäl dig här