lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Ny ekonom i kommuner och landsting

Under de senaste decennierna har utvecklingen av ekonomistyrning och redovisning i kommuner och landsting till stor del följt motsvarande utveckling i andra samhällssektorer. Den ekonom som börjar arbeta i en kommun eller ett landsting och som kommer ifrån ett privat företag eller direkt från universitetet kommer därmed att känna igen många av de styrverktyg som används. Samtidigt är det uppenbart att kommuner och landsting har väsentligt annorlunda styrförutsättningar än t.ex. ett privat företag, och att ekonomistyrningen och redovisningen därför i vissa delar har en annorlunda utformning och användning. En viktig förutsättning för att en ny ekonom skall kunna fungera väl i kommunen är att han eller hon har en grundläggande förståelse för dessa skillnader. Kursen syftar till att ge nya ekonomer i kommuner och landsting en grundläggande förståelse för de specifika styrförutsättningar som är för handen i den typen av organisationer, samt att ge en översiktlig bild av de styrverktyg som används.

Innehåll

Kursen innehåller bl.a. en genomgång av:

  • historiska och idémässiga perspektiv på kommuner
  • grundläggande institutionalia, bl.a. den kommunala kompetensen, kommunalt självstyre och relationen mellan stat och kommun
  • övriga förutsättningar för ekonomistyrning och redovisning i kommuner
  • den historiska utvecklingen av ekonomistyrning och redovisning i kommuner
  • ekonomrollens utveckling
  • regelverket kring kommunernas ekonomistyrning och redovisning
  • kommunernas ekonomistyrning och redovisning – centrala tekniker och modeller, och utvecklingstrender i kommunernas ekonomistyrning och redovisning.

Arbetsformer

Kursen omfattar två dagar med mellanrum.

Vid den första kursdagen behandlas institutionalia, kommunernas styrförutsättningar och den historiska utvecklingen. Vidare ges en bild av sektorns ekonomer och deras utveckling. Därutöver inleds genomgången av centrala tekniker och modeller i kommunernas ekonomistyrning. Kursdeltagarna får sedan i uppgift att kortfattat beskriva och analysera hur några av dessa tekniker och modeller är utformade och tillämpas i den egna kommunen.

Dag två inleds med en diskussion om de iakttagelser deltagarna gjort. Därefter fortsätter genomgången av centrala tekniker och metoder för ekonomistyrning och redovisning samt pågående utvecklingstrender inom området. Under dag två medverkar en erfaren praktiker.

Medverkande

Håkan Magnusson, docent, Statsvetenskapliga institutionen, Lunds universitet,

Ulf Ramberg, ek dr, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet 

Torbjörn Tagesson, professor, Linköpings universitet.

 

MER INFORMATION OCH ANMÄLAN

Tid 

Fredagen den 14 oktober och fredagen den 21 oktober 2016.

Plats

Ragnar Josephsons  rum, Betahuset, Scheelevägen 17 Ideon, Lund.

Avgift

4 700 kr inkl. lunch, kaffe och studiematerial. Moms tillkommer. Vid tre anmälda deltagare från samma organisation går en fritt. Rabatten för medlemskommuner/landsting i KEFU är 10 procent/deltagare.

Anmälningsvillkor

Anmälan är bindande. Om den person som anmälts till kursen får förhinder har kommunen/landstinget möjlighet att utse annan representant. Vid återbud senare än två veckor före kursstart debiteras hela avgiften.

Anmälan