lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Lär sig kommunerna av konkurrenterna? - En studie av upphandling av äldreomsorg

Medverkande: Hans Knutsson, ek. dr. och Anna Thomasson, ek. dr., båda Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Tid: Fredagen den 7 oktober kl 14.00 – 17.00

Plats: Holger Crafoords Ekonomicentrum 3:Tegstamsalen, Tycho Brahes väg 1, Lund. Parkeringsplatser finns öster om Sparta och norr om Ekonomicentrum.  

Pris: Gratis för KEFUs medlemmar, d.v.s. anställda och förtroendevalda i Skånes kommuner och Region Skåne. Övriga betalar 500 kr.

Till anmälan

avgiftsfria seminarier

Alla KEFU-seminarier är avgiftsfria för KEFUs medlemmar, d.v.s. anställda och förtroendevalda i Skånes kommuner och Region Skåne. Övriga betalar 500 kr.