lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Innovation och lärande i kommunal verksamhet

Jämförelser och att lära av varandra har under senare tid blivit en högaktuell fråga för kommuner och landsting. Det finns också mycket som talar för att detta kommer att bli bestående inslag i den kommunala styrningen. Att lära av varandra ställer delvis nya och andra krav på hur kommer och landsting tar fram och använder information om ekonomi och verksamhet. Det kan handla om att såväl utveckla nya referenspunkter som att förbättra befintliga informationssystem. Det väcker också frågor om hur kommuner och landsting skall hantera krav på nationell statistikinsamling och användning av jämförelsedata för intern styrning. Forskningen inom området pekar också på vikten av att integrera jämförelsearbetet i de befintliga systemen.

Innehåll

Kursen innehåller bl. a. en genomgång av:

  • Lärdomar och praktiska exempel från det treåriga nationella benchmarkingprojektet som KEFU har utvärderat
  • Olika modeller för att arbeta med benchmarking
  • Ansvars- och rollfördelning vid jämförelser
  • Hur integreras jämförelser i styrsystemet
  • Översikt över organisatoriskt lärande och individuella lärstilar
  • Hur mäta för jämförelser

Arbetsformer

Kursen omfattar en dag, och omfattar såväl föreläsningar som casediskussioner.

Målgrupp

Kursen vänder sig huvudsakligen till personer som arbetar med jämförelser eller som förväntas ta del av jämförelseresultat. Efter avslutad kurs är ambitionen att deltagarna skall ha fått en god bild av vad det innebär att arbeta med jämförelser och lärande för att kunna tillämpa detta i den egna verksamheten.

Kursledning

Mikael Hellström, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet.

Mikael Hellström är anställd vid Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet. Mikaels ämnesområden är ekonomistyrning och organisation inom vilka han också undervisar i Lund. Han har under flera år bedrivit forskning rörande styrning av kommunal verksamhet och har disputerat på en avhandling om resultatstyrning och marknadsorientering i kommuner. Parallellt med forskningen medverkar Mikael också som föredragshållare och utredare inom det kommunalekonomiska området.

Hans Knutsson, ek dr, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet.

Hans Knutsson är anställd som universitetslektor och arbetar med verksamhetsstyrning, ekonomistyrning, strategi och innovation och lärande i sin forskning. Han är författare och medförfattare till ett antal rapporter och böcker inom kommunal styrning och organisation, bla en bok om innovation och lärande inom livsmedelssektorn.

Ulf Ramberg, ek dr, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet.

Ulf Ramberg är anställd som universitetslektor och är forskningsledare för KEFU och arbetar med verksamhetsstyrning, ekonomistyrning och nyckeltal i sin forskning. Han är författare till ett antal rapporter och böcker inom kommunal styrning och organisation.

mer information och anmälan

Tid

Fredagen den 18 november klockan 09.00 – 16.30.

Plats

Ragnar Josephson, Betahuset, Scheelevägen 17, Ideon, Lund

Avgift

2 700 kronor inkl lunch, kaffe och studiematerial. Moms tillkommer. Vid tre anmälda deltagare från samma organisation går en fritt. Rabatten för medlemskommuner/landsting i KEFU är 10 procent/deltagare.

Anmälningsvillkor

Anmälan är bindande. Om den person som anmälts till kursen får förhinder har kommunen/landstinget möjlighet att utse annan representant. Vid återbud senare än två veckor före kursstart debiteras hela avgiften.

Anmälan