lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Seminarier och kurser våren 2020

kalendarium för kefuseminarier och kurser

Seminarium

KEFU-seminarium: Skolans kvasimarknader - dess uppkomst och effekter

De senaste månaderna har olika kända krönikörer, debattörer, författare och leda...

27 mars 2020 kl. 13:00–17:00

Konferens

LU Case Day 2020: Scaffolding Active Learning by Digitalization

Welcome to the 7th LU Case Day. Lund University Case Academy (LUCA) invites enga...

16–17 april 2020

Kurs

KEFU-kurs: Ekonomi för verksamhetsansvariga

Decentralisering har varit ett centralt inslag i utvecklingsarbetet i kommuner o...

12 maj 2020 kl. 09:00–16:30

kontakt