lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Seminarier och kurser hösten 2019

Kurs: Ekonomi för verksamhetsansvariga

Fredagen den 22 november 2019 kl. 09.00-16.30.

Mer om kursen


Seminarium: Vilka välfärdseffekter fick utökningen av den obligatoriska folkskolan?
Therese Nilsson, Nationalekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan

Fredagen den 22 November 2019 kl. 14.00-16.30.

Mer om seminariet


 Seminarium: Intern styrning av vårdcentraler-en jämförelse mellan Malmö och Helsingfors.
Anna Häger Glenngård, Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan

Torsdagen den 28 November 2019 kl. 14.00-16.30.

Mer om seminariet