lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Seminariematerial 2017

MATERIAL FRÅN KEFU-SEMINARIER

Här publiceras material från KEFU-seminarierna 2017

SEMINARIUM DEN 23 MAJ

Koordinering och matchning inom hälso- och sjukvård 
Utvärdering av vårdval

MedverkandeLars Nordgren, docent och Catharina Wingner Leifland båda vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap, Campus Helsingborg.  

Material i pdf-format