lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

HELA 2020

program våren 2020

Här kan du läsa mer om programmet för HELA-kursen våren 2020. 
Programansvarig är Christine Blomquist.

Tillfälle 1: 
25 – 26 februari 2020

Dag 1: Rollen - personen och professionen.
(Christine Blomquist och Caroline Hellström)

Dag 2: Omvärld, trender och tendenser. Framtidsspaning med fokus på trender av betydelse för offentliga organisationer och ekonomrollen. 
(Ola Mattisson)

Tillfälle 2:
24 mars 2020

Dag 3: Ekonomrollen – strategiska verktyg och analyser
(Mikael Hellström och Ulf Ramberg)

Tillfälle 3:
21 april 2020

Dag 4: Ekonomrollen - redovisning och kommunikation
(Mattias Haraldsson)

Tillfälle 4: 
26-27 maj

Dag 1 fm: Ekonomens roll i förändring
(Christine Blomquist och Ulf Ramberg)
Dag 1 em: Ekonomen i ledningsarbetet
(Ola Mattisson)
Dag 2:
Ekonomen i ledningsarbetet
(forts. teamarbete)