lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kurser och seminarier

Kursverksamhet

KEFU erbjuder varje termin tre till fyra kurser. Målgruppen är anställda inom kommuner och landsting. Bland de som deltagit i utbildningarna finns t.ex. ekonomer, verksamhetsansvariga, personalansvariga, politiker m.fl. Kurserna är öppna för alla.

KEFU erbjuder också Professionell Uppdatering för ekonomer/Controllers i Kommuner och landsting (PUCK)

Seminarieverksamhet

KEFU bedriver en kontinuerlig seminarieverksamhet där kommunalekonomiska ämnen tas upp. Aktualiteter och diskussion är viktiga inslag för att stimulera en levande dialog mellan teori och praktik. Seminarierna är öppna för alla. För representanter från Skånes kommuner och landsting är de dessutom avgiftsfria. Seminarier arrangeras ungefär sex gånger per år.

Anmälan till kurser och seminarier kan göras här eller under respektive kurs/seminarium