lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

KEFU-seminarium: Vilka välfärdseffekter fick utökningen av den obligatoriska folkskolan?

Seminarium

Välkommen till KEFU-seminariet:

Vilka välfärdseffekter fick utökningen av den obligatoriska folkskolan?

Föreläser gör Therese Nilsson, Nationalekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan.
 
Till anmälan

 
22 november 2019
14:00–16:30

Lokal

EC3:210
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC3
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund

Kontakt

KEFU-ansvariga

kefu@kefu.se