lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

KEFU-seminarium: Välfärdsstat, tillit och migration

Seminarium

Välkommen på KEFU-seminariet Välfärdsstat, tillit och migration

Medverkande: Andreas Bergh

Mer information och anmälan

 

 
4 december 2018
14:00

Lokal

EC3:207
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC3
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund

Kontakt

KEFU-ansvariga

kefu@kefu.se