lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

KEFU-seminarium: Vad kan Sverige lära av brittisk primärvård?

Seminarium

Sverige har få allmänläkare trots att svensk vård totalt sett har många läkare jämfört med andra OECD-länder.

Sverige har få allmänläkare trots att svensk vård totalt sett har många läkare jämfört med andra OECD-länder. Under senare tid har behovet av att förstärka primärvården på nytt uppmärksammats och i nationella utredningar och i flera landsting talas om att ställa om och modernisera vården med fokus på den nära vården.

Välkommen på ett intressant KEFU-seminarum. 

Till mer information och anmälan

 
14 mars 2018
13:30–16:00

Lokal

EC3:207
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC3
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund