lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

KEFU-seminarium: Skollagstiftningens uppdrag till skolans huvudmän och profession

Seminarium

Välkommen på KEFU-seminariet Skollagstiftningens uppdrag till skolans huvudmän och profession

Medverkande: Björn Persson, Matz Nilsson, Sten-Bertil Olsson och Lars Werner 

Mer information och anmälan

 
26 oktober 2018
14:00

Lokal

EC3:211
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC3
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund

Kontakt

KEFU-ansvariga

kefu@kefu.se