lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

KEFU-seminarium: Effekter av förändrad ersättningsmodell

Seminarium

Välkommen till KEFU-seminariet Effekter av förändrad ersättningsmodell i Skånsk sjukhusvård – från prestation till anslag.

Medverkande: Anna Glenngård och Lina Maria Ellegård, båda forskare på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet.

Mer information om seminariet

 
24 oktober 2018
14:00–16:30

Lokal

EC3:207
Holger Crafoords Ekonomicentrum EC3
Tycho Brahes väg 1
223 63 Lund