lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

KEFU-kurs: Ekonomi för verksamhetsansvariga

Kurs

Decentralisering har varit ett centralt inslag i utvecklingsarbetet i kommuner och landsting under de senaste decennierna. Bland annat har budgetansvaret fördelats allt längre ut i organisationerna. Inom vissa enheter har ansvaret begränsats till att omfatta enbart kostnader medan andra enheter fått ansvar för både kostnader och intäkter. I anslutning till delegeringen av det ekonomiska ansvaret har även delar av det ekonomiadministrativa arbetet kommit att skötas på lokal nivå.

En konsekvens av denna utveckling är att personal på lokal nivå i kommuner och landsting i ökande utsträckning har behov av kunskap och förståelse för grundläggande ekonomistyrning och redovisning. En stor del av denna personal har emellertid en helt annan professionell bakgrund än ekonomi, vilket ibland leder till bristande förståelse i diskussioner om ekonomiska frågor. För att förbättra dialogen mellan verksamhetsföreträdare och ekonomer erbjuder KEFU denna kurs. Dagen innehåller en genomgång av grundläggande ekonomiska begrepp och styrning. För de som vill och känner ett behov finns det möjlighet att arrangera en dag två som kommer att vara en fördjupning där möjlighet ges till ökad förståelse genom att man arbetar med ekonomiska exempel hämtade från sin egen verksamhet. 

Läs mer och anmäl dig

 
22 november 2019
09:00–16:30