lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

KEFU-dagen 2018

Seminarium

KEFU-dagen 2018 ges den 29 maj. Årets KEFU-dag ger perspektiv på demokratins utmaningar.

Demokratins utmaningar

Du är säkert inte ensam om att vara en av dem som förknippar valdagen, andra söndagen i september vart fjärde år, som folkstyrets stora dag. Att ”all offentlig makt i Sverige utgår från folket” och att denna folkstyrelse bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt är också något som inleder regeringsformens första paragraf. Enligt samma paragraf förverkligas folkstyrelsen genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Kanske är du också en av dem som tar valdagen och de tre valen till riksdag, kommun, och landstingsfullmäktige för givet? Något som alltid har funnits och alltid kommer att finnas. Kanske är du en av dem som ibland glömmer bort att utöva din folkmakt i vårt fjärde allmänna val? Kanske är du en av dem som i valbåset in i det sista står och väger mellan vilket parti som skall få din röst? Det svenska valsystemet baseras ju på att du utövar ditt folkstyre genom att rösta på ett eller flera parti.

Det svenska folkstyret är emellertid inte bara en fråga om du har möjlighet att rösta utan demokratin är beroende av många andra faktorer för att fungera som det är tänkt. Det handlar om medborgares möjlighet och intresse av att engagera sig i politiska frågor och partier. Det handlar om möjligheten att väcka och debattera vad som upplevs som aktuella och viktiga frågor i olika fora och kunna formulera sina åsikter till flera. Samtidigt som sociala medier minskar tröskeln till att delta i olika offentliga samtal är det också lätt att slinta i debatten. När informationsflödet både är massivt och fragmenterat är det heller inte alltid enkelt att som enskild orientera sig i den politiska diskussionen. Vad tycker jag själv och vad tycker andra åt mig?

Årets KEFU-dag inleds med tankar utifrån om svensk demokrati från Colin Carlille som bott och arbetat i Sverige under ett antal år. Därefter kommer Agneta Blom att prata om god ton i den politiska debatten och hur vi kan förebygga hot mot förtroendevalda. Maria Solevid tar därefter vid och pratar om orons betydelse för medborgarnas politiska beteende. Förmiddagen avslutas med att Christian Fernandez ställer frågan om PK och yttrandefrihet är ett demokratiskt dilemma. Som brukligt är ägnas eftermiddagen åt mer praktiknära exempel där Nils Gustafsson belyser Troll på social medier och Ahmed Abdirahman berättar om Politikerveckan i Järva. Vi får också höra ungas röster om demokratin och Maria Strömvik som delger oss sina erfarenheter om betydelse av EU-kunskap för den lokala demokratin. Dagen avslutas med en paneldebatt där seminariets deltagare får möjlighet att ställa frågor till talarna.

Läs mer i KEFU-dagens inbjudan och agenda

TILL ANMÄLAN

 
29 maj 2018
08:30–16:00

Lokal

LUX, Lunds universitets humanist- och teologcentrum
Helgonavägen 3
223 62 Lund

Kontakt

Frågor? Kontakta KEFU-ansvariga:

kefu@kefu.se