lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

KEFU-kurs: Ekonomi för verksamhetsansvariga

Kurs

Decentralisering har varit ett centralt inslag i utvecklingsarbetet i kommuner och landsting under de senaste decennierna. Bland annat har budgetansvaret fördelats allt längre ut i organisationerna. Inom vissa enheter har ansvaret begränsats till att omfatta enbart kostnader medan andra enheter fått ansvar för både kostnader och intäkter. I anslutning till delegeringen av det ekonomiska ansvaret har även delar av det ekonomiadministrativa arbetet kommit att skötas på lokal nivå.

Kursen omfattar en dag och består av såväl föreläsningar som gruppdiskussioner.

Läs mer om kursen och anmäl dig

OM HäNDELSEN

Tid: 8 december 2017 kl. 09.00-16.30

Plats: Enoch Thulins rum, Betahuset, Ideon, Scheelevägen 17