lu.se

KEFU - Rådet för kommunalekonomisk forskning och utbildning

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Kalendarium

Seminarium

KEFU-seminarium: Talangförsörjning i skånsk offentlig sektor – Hur hittas, utvecklas och engageras talanger?

Att hitta, rekrytera och utveckla kompetens är en av de stora utmaningarna för o...

9 maj 2019 kl. 14:00–16:30

Seminarium

KEFU-seminarium: Kommunala koncerner – motiv, struktur och formell styrning

Antalet kommunala bolag har ökat snabbt. Fastighet, energi, avfall och vatten do...

16 maj 2019 kl. 14:00–16:30

Kurs

KEFU-kurs: Ekonomi för verksamhetsansvariga

Decentralisering har varit ett centralt inslag i utvecklingsarbetet i kommuner o...

4 juni 2019 kl. 09:00–16:30

GRATIS FÖR KEFUS MEDLEMMAR

Seminarierna är gratis för KEFUs medlemmar, d.v.s. anställda och förtroendevalda i Skånes kommuner och Region Skåne. Övriga betalar 500 kr.